שותפות ושותפים

המעוררות:
ד”ר סיני רוסינק (אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה הפתוחה)
ד”ר ננה אריאל (אוניברסיטת תל אביב)
ד”ר מורן פרי (אוניברסיטת בן גוריון)

צוות הדיגיטליזציה:
יעל שפירא
ד״ר לילך אסף-מולבק
דמיטרי טופרמן
יובל שליסל

תלמידות ותלמידים שלקחו חלק בפרויקט:
אוניברסיטת חיפה //
תלמידות ותלמידי קורס המבוא בתכנית למדעי הרוח הדיגיטליים, תשע״ח;
תלמידות ותלמידי תכנית אופקים טליה שכטר, לורה חוסידמן, ענבר לורבר, מור בן זקן, אדיר גופטה

אוניברסיטת תל אביב //
תלמידי החוג לספרות והתכנית הרב תחומית במדעי הרוח.
אסף קרמר, נטלי רוסטוב

ייעוץ:
ד”ר חגית מטרס

בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

css.php