שותפות ושותפים

ד”ר סיני רוסינק (אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה הפתוחה ואונ׳ בר אילן) וד”ר ננה אריאל (אוניברסיטת תל אביב)

תלמידות ותלמידים שלקחו חלק בפרויקט:
אוניברסיטת חיפה //
תלמידות ותלמידי קורס המבוא בתכנית למדעי הרוח הדיגיטליים, תשע״ח;
תלמידות תכנית אופקים טליה שכטר, לורה חוסידמן, ענבר לורבר, מור בן זקן.

אוניברסיטת תל אביב //
תלמידי החוג לספרות והתכנית הרב תחומית במדעי הרוח.
אסף קרמר, נטלי רוסטוב